Menu
Obec Prusy
ObecPrusy

Obec Prusy

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 4. 2024

Dodatok k zmluve o účte

11/2024

Neuvedené

VÚB, a. s.

Obec Prusy

3. 4. 2024

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

10/2024

520,00 EUR

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Prusy

28. 3. 2024

Poistná zmluva č. 5190063077

9/2024

15,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Obec Prusy

27. 3. 2024

Dohoda č.24/09/054/5

8/2024

169,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Prusy

20. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

7/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Prusy

8. 3. 2024

Poistná zmluva č. 2409455652

6/2024

1 352,40 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Prusy

13. 2. 2024

Zmluva č. 16/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom

5/2024

Neuvedené

Tedos s.r.o.

Obec Prusy

23. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Prusy

4/2024

3 000,00 EUR

ŠK Prusy

Obec Prusy

23. 1. 2024

Poistná zmluva č. 8880218019

3/2024

19,56 EUR

Allianz - slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Prusy

16. 1. 2024

Záložná zmluva

2/2024

Neuvedené

Obec Prusy

Ministerstvo dopravy SR

16. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/468

1/2024

6 400,00 EUR

Obec Prusy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

5. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/324

31/2023

Neuvedené

OZV ELEKOS

Obec Prusy

19. 12. 2023

Servisná zmluva

302023

210,00 EUR

Agroservis spol.s.ro.

Obec Prusy

19. 12. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

292023

196,24 EUR

ZSE Distribúcia

Obec Prusy

14. 11. 2023

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č. 02012023

D2/2023

Neuvedené

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

6. 11. 2023

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

28/2023

312,00 EUR

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Prusy

16. 10. 2023

Kúpna zmluva č. Z202310833_Z

27/2023

289,00 EUR

PRIMUS spol. s.r.o.

Obec Prusy

3. 10. 2023

Dohoda č. 23/09/010/81

26/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Prusy

15. 9. 2023

Dohoda o predĺžení lehoty splatnosti faktúry

2023

Neuvedené

HYDROS Bánovce, s. r. o.

Obec Prusy

6. 9. 2023

Kúpnopredajná zmluva

252023

1 200,00 EUR

Mgr.Patricia Súkeníková

Obec Prusy

6. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

242023

69 600,00 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Prusy

6. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

232023

653 200,00 EUR

Ministerstvo dopravy SR

Obec Prusy

4. 9. 2023

Zmluva o úvere č. 300/351/2023

22/2023

140 600,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Prusy

4. 9. 2023

Zmluva o úvere č. 300/350/2023

21/2023

979 810,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Prusy

4. 9. 2023

Záložná zmluva č. 300/351/2023

20/2023

182 780,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Prusy

4. 9. 2023

Záložná zmluva č. 300/350/2023

19/2023

1 273 753,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Prusy

4. 9. 2023

Návrh poistnej zmluvy č. 5110001605

18/2023

508,32 EUR

Premium Poisťovňa

Obec Prusy

3. 8. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č 309070AGN6

17/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Prusy

12. 7. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, č. zmluvy KZP-PO4-SC431-2021-68/BLB6

Dodatok č.1

297 508,28 EUR

SIEA

Obec Prusy

11. 7. 2023

Zmluva o nájme

15/2023

3,00 EUR

Prochádzka,Pisklák, Levai. Obstová

Obec Prusy

30. 6. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

14/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Prusy

30. 6. 2023

Nájomná zmluva

13/2023

200,00 EUR

Petra Hrabalová

Obec Prusy

30. 6. 2023

Kúpna zmluva

12/2023

296,40 EUR

PRIMUS spol. s.r.o.

Obec Prusy

17. 5. 2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1 853 166,45 EUR

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

4. 5. 2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

11/2023

Neuvedené

TEDOS

Obec Prusy

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

10/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Prusy

27. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu

9/2023

18 814,88 EUR

Enviromentálny fond

Obec Prusy

21. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 40/07/08188/23

8/2023

1,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Prusy

17. 3. 2023

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

7/2023

540,00 EUR

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Prusy

2. 3. 2023

Oznámenie o zlúčení spoločnosti+sadzobník 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/2021

230,00 EUR

Agroservis spol.s.ro.

Obec Prusy

28. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6/2023

11,90 EUR

Slovak telekom a.s.

Obec Prusy

16. 2. 2023

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

5/2023

15,00 EUR

VÚB, a. s.

Obec Prusy

31. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Prusy

4/2022

3 850,00 EUR

ŠK Prusy

Obec Prusy

25. 1. 2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

032023

bezodplatne

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

25. 1. 2023

Kúpna zmluva

022023

1 861 617,63 EUR

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

25. 1. 2023

Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve

012023

1 551 348,02 EUR

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

2. 1. 2023

Dodatok k poistnej zmluve č. 2406168613

Dodatok č. 1

47,37 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Prusy

29. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

29/2022

25 260,00 EUR Predpokladaná cena - závisí od reálnej spotreby

Slovenský plynár.priemyse

Obec Prusy

12. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

30/2022

4 428,00 EUR

Mgr.art. Veronika Jabrocká

Obec Prusy

1. 12. 2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

28/2022

v zmysle zmluvy v závislosti od vykonaných prác

Janíková Jana - Obchodné činnosti

Obec Prusy

23. 11. 2022

Mandátna zmluva

27/2022

990,00 EUR

Mgr. Juraj Lobotka

Obec Prusy

23. 11. 2022

Príloha č. 1 k zmluve č. PO2603202013

Príloha č. 1

5 275,31 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Prusy

11. 11. 2022

Dodatok č. 3 k zmuve o dielo

Dodatok č. 3 k zmuve o dielo

316 324,50 EUR bez zmeny ceny predmetu diela

HYDROS Bánovce, s. r. o.

Obec Prusy

9. 11. 2022

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

26/2022

324,00 EUR

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Prusy

4. 11. 2022

Darovacia zmluva

25/2022

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Prusy

4. 11. 2022

Zmluva o prenájme budovy

24/2022

2 000,00 EUR

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

12. 10. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

23/2022

930,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Prusy

29. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

22/2022

1 364 372,96 EUR

HYDROS Bánovce spol s.r.o.

S.P.I., spol.s.r.o.

20. 9. 2022

Poistná zmluva

21/2022

17,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Prusy

9. 9. 2022

Licenčná zmluva

20/2022

210,00 EUR

MADE spol. s.r.o.

Obec Prusy

19. 8. 2022

Dohoda § 10 zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi

19/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Prusy

11. 8. 2022

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

18/2022

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Prusy

9. 8. 2022

Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie

17/2022

100,00 EUR

BONTONFILM a.s.

Obec Prusy

9. 8. 2022

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

16/2022

Neuvedené

ZSE Distribúcia

Obec Prusy

9. 8. 2022

Koncesná zmluva - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve

1 364 372,96 EUR

S.P.I., spol.s.r.o.

Obec Prusy

21. 7. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok k zmluve č.6/2022

4 500,00 EUR

Supoort and Consulting s.

Obec Prusy

4. 7. 2022

Zmluva o prenájme budovy

15/2022

2 000,00 EUR mesačne

HYDROS Bánovce, s. r. o.

Obec Prusy

4. 7. 2022

Darovacia zmluva

14/2022

Neuvedené

Slovenská republika, zast. MV SR

Obec Prusy

20. 6. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112623

13/2022

25,00 EUR cena za MWh

energie2

Obec Prusy

14. 6. 2022

Zmluva o bežnom účte

12/2022

poplatok za vedenie účtu v zmysle cenníka VÚB - 11,00 €/mesiac

VÚB, a. s.

Obec Prusy

11. 4. 2022

Kúpna zmluva č. Z20223139_Z

11/2022

691,00 EUR

Rastislav Hančin - Pneuservis

Obec Prusy

31. 3. 2022

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

10/2022

300,00 EUR

Mesto Bánovce nad Bebravou

Obec Prusy

28. 3. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

9/2022

456,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Prusy

23. 3. 2022

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

8/2022

469,26 EUR

ZSE Distribúcia

Obec Prusy

2. 3. 2022

Kúpna zmluva Z20221540_Z

7/2022

222,00 EUR

Bins s.r.o.

Obec Prusy

17. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2022

4 500,00 EUR

Supoort and Consulting s.

Obec Prusy

17. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2022

4 500,00 EUR

Supoort and Consulting s.

Obec Prusy

7. 2. 2022

Zmluva o postkytnutí dotácie - r. 2022

4/2022

3 000,00 EUR

ŠK Prusy

Obec Prusy

7. 2. 2022

GP k zmluve o prevode majetku

Príloha k 3/2022

Neuvedené

Ing. Šatanová Michaela

Obec Prusy

7. 2. 2022

Zmluva o prevode majetku

3/2022

1,00 EUR

Ing. Šatanová Michaela

Obec Prusy

7. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP - Obnova obecného úradu

2/2022

297 509,62 EUR

SIEA

Obec Prusy

31. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

1/2022

25 995,65 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Prusy

21. 1. 2022

Dodatok č. 2 o účinnosti zmluvy

D2/2021

bez zmeny

HYDROS Bánovce spol s.r.o.

Obec Prusy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Počasie

dnes, štvrtok 18. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 3 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/0 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 9/4 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 9/2 °C

Virtuálny cintorín

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Obec Prusy